FANDOM


BRST-перетворення. Тотожності Славнова-ТейлораBachelorN-ліміт квантової хромодинаміки
NAME XXX WikiS-матриця та S-операторStability for one-mode solution of Maxwell MHD equation with chiral anomaly
ІнстантониАксіониАлгебра групи, оператори Казиміра, зв'язок із математичним визначенням елементарної частинки
Алгебра матриць ДіракаАмплітуда процесу розсіяння. Зв'язок з S-матрицеюАномалії
Аномалії та ефективні теорії поляАномалії та ефективні теорії поля: кіральні ефективні теорії поляАнтисиметричні тензори
Асимптотична свобода КХДБазова аксіоматика квантової механікиБезмасові представлення. Спіральність
Введення потенціалів та рівняння д'Аламбера для потенціалівВведення символів Кристоффеля. Коваріантна похіднаВиведення виразів для енергії та імпульсу із використанням лагранжового формалізму
Випадок безмасового поля. Електромагнітне полеВипадок дійсного скалярного поляВипадок комплексного скалярного поля
Випадок масивного поля. Лагранжів формалізм. Розв'язокВипадок скалярного поляВипромінювання системи зарядів
Випромінювання системи зарядів. ДоведенняВираз для оператору імпульсу та його власні функції. Імпульсне представленняВід рівняння Дірака до рівняння Майорани
Гамільтонів формалізмГамільтонів формалізм для біспінорівГейзенбергівські функції Гріна та S-матриця
Грассманові змінніГрупа SU(2)Група SU(3)
Група Лоренца. ДоведенняГрупа Пуанкаре. ДоведенняГрупи SL(2, C) та SO(3, 1)
Деякі наслідки із рівнянь МаксвеллаДипольний моментДипольний і магнітний моменти. Доведення
Дискретні перетворення групи Лоренца для спінорних представлень. Біспінорні представленняДискретні перетворення групи ПуанкареДоведення та формулювання теореми Нетер
Діаграми ФейнманаЕкспоненціальний законЕлектродинаміка
Електромагнітні хвиліЕнергія та імпульс у СТВ. ДоведенняЕфективні теорії поля
Загальна теорія відносностіЗагальний вигляд матричних елементівЗакон збереження енергії
Закон збереження повних енергії та імпульсу частинок і поляЗакон збереження імпульсу та моменту імпульсуЗакони збереження. Доведення
Застосування теореми НетерЗв'язні та сильнозв'язні діаграмиЗв'язок метричного тензора та символів Кристоффеля
Зв'язок між частинками та полями. ДоведенняЗв'язок полів та безмасових одночастинкових станівЗв'язок полів та масивних одночастинкових станів
Калібрувально-інваріантна теоріяКалібрувально-інваріантна теорія ДіракаКалібрувально-інваріантне квантування калібрувальних теорій
Квантова теорія поляКвантові хромодинаміка та електрослабкі взаємодії. ДоведенняКватерніони
Класифікація полів за представленнями групою ЛоренцаКоваріантні поля народження та знищенняКоефіцієнтні функції для розв'язків релятивістських хвильових рівнянь
Континуальний інтегралКіральна ефективна теорія поля та член Весса-ЗуміноЛагранжів формалізм. Доведення
Лагранжів формалізм для діраківських частинок. Енергія-імпульсЛоренц-інваріантність, заряди, принцип еквівалентностіЛінеаризована ЗТВ
Лінійні перетворення. ГенераториМагнітний моментМаси нейтрино
Матричні перетворення ЛоренцаМезони як псевдоголдстоунівські бозониМетрика та потенціал проти тензорів Вейля та напруженості
Напруженість та індукція поля заряда, що рухається прискореноНапруженість та індукція поля заряда, що рухається прискорено. ДоведенняНапівцілий спін
Незвідні представлення групи та стан частинкиНезвідні спінорні представленняНейтринні осциляції
Неоднозначність нетерівських струмівОдновимірні покомпонентні перетворення Лоренца для просторової та часової компонентОператори Казиміра спінорного представлення групи Лоренца
Ортохронна група Лоренца. Алгебра генераторівОснови загальної теорії відносності. ДоведенняОснови теорії груп. Доведення
Основні поняття. Представлення груп. Властивості представленьОтримання виразів для енергії та імпульсу без використання класичної механікиПеренормовність неабелевих калібрувальних теорій
ПеренормуванняПеренормування зарядів та калібрувальна інваріантністьПеренормування мас і полів
Перенормування мас і полів спінів 0, 1/2Перетворення Лоренца. ДоведенняПеретворення Лоренца для полів
Перетворення Лоренца для полів. ДоведенняПеретворення Лоренца для швидкості. Завершення виведення кінематики СТВПобудова незвідних представлень групи Пуанкаре
Повна група ЛоренцаПоля довільного спіну. ДоведенняПотенціали Лієнара-Віхерта
Потенціали поля. ДоведенняПредставлення квантової механіки. Представлення Гейзенберга та ШредінгераПредставлення та алгебра групи
Принцип невизначеностіПриєднані представлення, прості та компактні алгебриПроцедура квантування теорії Дірака. Ферміони
Реалізація для випадку SU(n)Реалізація для групи SU(2)Реалізація для групи SU(3)
Реалізація симетрій у квантовій механіці. Теорема ВігнераРегуляризаціяРелятивістські поля та рівняння
РенормгрупаРозбіжність матричних елементівРозв'язок рівняння Дірака
Розв'язок рівняння д'АламбераРівняння ДіракаРівняння Ейнштейна
Рівняння Лагранжа для поляРівняння МайораниРівняння Максвелла
Рівняння Максвелла. ДоведенняРівняння Паулі-Фірца. Зв'язок із лінеаризованою ЗТВСила Лоренца
Сила у СТВСиметрії. Вектори КіллінгаСпеціальна теорія відносності
Спонтанне порушення симетріїСпін 0. ДоведенняСпін 1. Доведення
Спін 1/2. ДоведенняСпінори. Зв'язок векторного та тензорного представленьСпінори і ЗТВ
Спінорний формалізм та його застосування до представлень групи Лоренца. ДоведенняСпінорні генератори групи та їх алгебраСтандартна модель
Стандартна модель та баріогенезисСферичні спінориТензор Вейля
Тензор енергії-імпульсу. ДоведенняТензор енергії-імпульсу для макроскопічного тілаТензор енергії-імпульсу для невзаємодіючих частинок
Тензор енергії-імпульсу для поляТензор кривиниТензор напруженості
ТензориТензори спіну та спіральностіТензори у СТВ. Доведення
Теорема Нетер. ДоведенняТеорема ПауліТеорія векторних бозонів та зв'язки між канонічними змінними
Теорія електромагнітного поля. ДоведенняТеорія поляТеорія розсіяння. Доведення
Топологічні дефекти та космологіяТопологічні конфігурації в кіральній ефективній теорії поля. БаріониТривимірний випадок. Перетворення для радіус-вектора
Фоківський простір. Оператори народження і знищенняФормалізм лапок Пуассона для квантової механікиФункція Лагранжа та дія для електромагнітного поля
Функція Лагранжа та дія для частинки у електромагнітному поліЦілий спінЧастинки та античастинки
Чорнова сторінкаЩе дещо про представлення. Тензорні добутки представлень унітарних групЩе раз про дискретні симетрії групи Лоренца
File:Gluon-self-energy.jpgFile:Magn 1.jpgFile:PiNN.jpg
File:Vertex-function.jpg
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.